Wiedza

Nasza oferta

Jesteśmy Koordynatorem działań Mazowieckiego Klastra ICT - wykonujemy usługi związane z wdrażaniem wyników prac B+R oraz transferu technologii...

Nasze projekty

Realizujemy projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i wiele innych...

Nasi partnerzy

Wdrażane projekty realizujemy w partnerstwie z jednostkami naukowo - badawczymi, samorządami terytorialnymi, przedsiębiorcami, organizacjami otoczenia biznesu...

Artykuły
BENEFICJENCI PO IG

Wsparcie dostępne w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka przeznaczone jest na współfinansowanie innowacyjnych projektów, realizowanych przez cztery kategorie beneficjentów:

1. przedsiębiorców,
2. jednostki naukowe i badawcze,
3. instytucje otoczenia biznesu świadczące usługi innowacyjne oraz ich sieci,
4. administracja publiczna w zakresie elektronicznych usług na rzecz obywateli, w szczególności przedsiębiorców.
 

Read more...

7 NUMER BIULETYNU INFORMACYJNEGO „INNOWACYJNI”

Opublikowano siódmy numer biuletynu informacyjnego "Innowacyjni", poświęconego tematyce Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. W bieżącym numerze skupiono się na działaniach Priorytetu VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, których wdrożenie umożliwia zapewnienie obywatelom dostępu do Internetu szerokopasmowego, a przedsiębiorcom pozwala na tworzenie usług elektronicznych oraz ułatwia elektroniczną komunikację między sobą.

Biuletyn dostępny jest na stronie Programu Innowacyjna Gospodarka

DOTACJE NA INNOWACJE – PRZEWODNIK PO DZIAŁANIACH PO IG

W grudniu 2009 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała przewodnik po działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Przewodnik wskazuje, kto może ubiegać się o dofinansowanie i w jakiej wysokości, jakie są rodzaje kosztów kwalifikowanych oraz jakie są typy projektów, na które można otrzymać wsparcie.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią przewodnika

KLASTRY JAKO INSTRUMENT WSPARCIA ROZWOJU I KONKURENCYJNOŚCI REGIONÓW

Zachęcamy do zapoznania się z treścią raportu „Klastry zaawansowanych technologii jako instrument wsparcia rozwoju i konkurencyjności regionów - analiza i wnioski dla polityki regionalnej oraz polityki spójności”.

Pełna treść raportu dostępna tutaj

 

Źródło: http://www.ewaluacja.gov.pl/

KONSUMPCJA W POLSCE

W dniu 10 grudnia 2009 roku, z inicjatywy Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur odbyła się konferencja naukowa p.t. Konsumpcja w Polsce.

Celem konferencji była prezentacja kolejnego raportu dotyczącego konsumpcji w Polsce, który przedstawia:

  • aktualny stan oraz zmiany zachodzące w konsumpcji tak w skali makro jaki w gospodarstwach domowych,
  • przewidywania odnośnie konsumpcji i zachowań konsumentów w najbliższej przyszłości.

Zagadnienia te stanowiły podstawę do dyskusji, w której skoncentrowano się na znaczeniu konsumpcji w okresie recesji gospodarczej.

Źródło: http://www.ibrkk.pl/