Wiedza

Nasza oferta

Jesteśmy Koordynatorem działań Mazowieckiego Klastra ICT - wykonujemy usługi związane z wdrażaniem wyników prac B+R oraz transferu technologii...

Nasze projekty

Realizujemy projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i wiele innych...

Nasi partnerzy

Wdrażane projekty realizujemy w partnerstwie z jednostkami naukowo - badawczymi, samorządami terytorialnymi, przedsiębiorcami, organizacjami otoczenia biznesu...

Projekty w toku
Dobre Kształcenie Szansą na lepsze jutro

 

Projekt „Dobre Kształcenie Szansą na lepsze jutro”jest realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „Wiedza” z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 67/18, w partnerstwie z Miastem Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.02.00-14-029/14-00 zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.

 

Celem głównym Projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego i wzrost praktycznych umiejętności zawodowych uczniów z klas gastronomicznych i hotelarskich              z Technikum Nr 3 przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Siedlcach.

 

Okres trwania projektu: 01.07.2014 – 31.08.2015

W projekcie weźmie udział 30 uczniów.

 

Uczniowie uczestniczący w projekcie wezmą udział w:

 

·         Profesjonalnych, certyfikowanych kursach

ü  Baristyczny (16 godzin dydaktycznych)

ü  Barmański (28 godzin dydaktycznych)

ü  Kelnerski (28 godzin dydaktycznych)

·         Konwersacjach z języka obcego (niemiecki lub angielski)

·         Szkoleniu savoir-vivre z elementami Protokołu Dyplomatycznego

·         Zajęciach z Doradcą Zawodowym

·         Kursach na platformie e-lerningowej (tematyka: Hotelarstwo, Gastronomia, Język Obcy Uzawodowiony)

·         80% uczniów uczestniczących w projekcie ( 24 osoby) pojedzie na 14 dniowe praktyki zawodowe w renomowanych hotelach w Polsce!!!

 

 

 

 

 

 

Panel logowania - Pracownicy
{loadposition position-7}

 

Projekt: ,,PRAKTYKA PODSTAWĄ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO”

Projekt: ,,PRAKTYKA PODSTAWĄ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO?

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty

Działanie 3.4. Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie

Poddziałanie 3.4.3 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie ? projekty konkursowe.

Uprzejmie informujemy, że  ostatnie szkolenia dla pierwszej grupy uczestników naszego projektu ? szkolenie metodyczne odbyło się w dniach 18 i 22 listopada 2011 w ZSP nr 3 w Siedlcach. Tym samym zakończył się pierwszy etap Projektu ?Praktyka Podstawą Kształcenia Zawodowego?.

buy viagra cialis online canada buy cialis no prescription - millpharmacy.com buy kamagra cialis

Read more...

Nowy profil - nowa szansa

„Nowy profil-nowa szansa" jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Projekt jest realizowany przez Wschodnia Agencję Rozwoju Sp. z o.o. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza".

Read more...

Lepsza Edukacja Kluczem do Sukcesu

 Projekt „Lepsza Edukacja Kluczem do Sukcesu”jest realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „Wiedza” z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 67/18, w partnerstwie z Miastem Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce oraz Landvolkbildung Thuringen e.V., Alfred Hess str.08, 99094 Erfurt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

 

Read more...