Wiedza

Nasza oferta

Jesteśmy Koordynatorem działań Mazowieckiego Klastra ICT - wykonujemy usługi związane z wdrażaniem wyników prac B+R oraz transferu technologii...

Nasze projekty

Realizujemy projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i wiele innych...

Nasi partnerzy

Wdrażane projekty realizujemy w partnerstwie z jednostkami naukowo - badawczymi, samorządami terytorialnymi, przedsiębiorcami, organizacjami otoczenia biznesu...

Artykuły
RUSZA OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNA PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA

2 listopada 2009 r., pod hasłem "Dotacje na innowacje. Myślenie się opłaca!", rusza ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Celem kampanii jest zwiększenie zainteresowania potencjalnych beneficjentów uzyskaniem dotacji z Programu skierowanego do innowatorów, wspierającego innowacje i wynalazki oraz zwiększenie liczby osób i instytucji zainteresowanych szczegółowymi informacjami o Programie, korzystających ze strony Programu oraz upowszechnienie wizerunku Programu Innowacyjna Gospodarka.

Kreacja kampanii oparta jest o polskie wynalazki, których pomysłodawców często nie znamy, a zostały one wymyślone przez Polaków.

Kampania adresowana jest zarówno do potencjalnych beneficjentów Programu Innowacyjna Gospodarka (przedsiębiorcy, środowiska naukowe, instytucje otoczenia biznesu), jak i ogółu społeczeństwa.

Działania będą realizowane w radio, telewizji, prasie, internecie oraz z zastosowaniem reklamy zewnętrznej.

Kampania trwać będzie od 2 listopada do 31 grudnia 2009 r.

Źródło: http://www.poig.gov.pl/

KONSUMPCJA A ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONÓW

Od października 2009 r. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur (Zakład Konsumpcji) realizuje projekt badawczy (nr N N114 121937) pt.: „Konsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy regionów", finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem projektu jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy konsumpcja może stanowić ważny stymulator społecznego i gospodarczego rozwoju regionów, a w konsekwencji również kraju. Stawiamy tezę, że konsumpcja pozytywnie wpływa na społeczno-gospodarczy rozwój kraju i regionu przez wzrost poziomu i modernizację zarówno struktury popytu i spożycia w gospodarstwach domowych, jak i spożycia społecznego.

Read more...

POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI W INTEGRUJĄCEJ SIĘ EUROPIE 2008-2009

30 czerwca 2009 roku w Instytucie Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur odbyło się seminarium, na którym prezentowany był coroczny raport „Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2008-2009".

Referował prof. dr hab. Juliusz Kotyński wraz z zespołem

Zapraszamy do zapoznania się z treścią całego raportu. Raport można zakupić w księgarni internetowej Instytutu.

Źródło: http://www.ibrkk.pl/

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA KRAJU W I PÓŁROCZU 2009 ROKU – RAPORT MINISTERSTWA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polska była jedynym krajem w Unii Europejskiej, który odnotował wzrost gospodarczy w I półroczu 2009 r., jakkolwiek recesja w gospodarce światowej negatywnie oddziaływała na procesy gospodarcze i społeczne w kraju. Spowolnienie dotknęło w zasadzie wszystkie ważniejsze  obszary życia gospodarczego, chociaż w zróżnicowanym stopniu. W niektórych działach gospodarki  odnotowano spadek produkcji w okresie I półrocza 2009 r. w ujęciu rocznym, natomiast w większości pozostałych nastąpiło wyraźne zwolnienie tempa wzrostu. Na rynku pracy widoczne było zjawisko pogłębiania  się niekorzystnych tendencji tj. kurczenie się ilości miejsc pracy oraz wzrost bezrobocia.

Pełna treść Raportu dostępna tutaj

 

Źródło: www.mrr.gov.pl

POTENCJAŁ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W DZIEDZINIE KREOWANIA NOWYCH PRODUKTÓW INNOWACYJNYCH – ROZWIĄZANIA PROEKOLOGICZNE

Zachęcamy do zapoznania się z Raportem z badania "Potencjał małych i średnich przedsiębiorstw w dziedzinie kreowania nowych produktów innowacyjnych - rozwiązania proekologiczne" przeprowadzonego  pod koniec 2008 roku na próbie 1000 przedsiębiorstw na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.


Celem badania była analiza zachowań małych i średnich przedsiębiorstw będących odpowiedzią na rosnące wymagania środowiskowe oraz analiza wpływu inwestycji proekologicznych o charakterze innowacyjnym na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw sektora MSP.

Pełna treść Raportu dostępna tutaj