Wiedza

Nasza oferta

Jesteśmy Koordynatorem działań Mazowieckiego Klastra ICT - wykonujemy usługi związane z wdrażaniem wyników prac B+R oraz transferu technologii...

Nasze projekty

Realizujemy projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i wiele innych...

Nasi partnerzy

Wdrażane projekty realizujemy w partnerstwie z jednostkami naukowo - badawczymi, samorządami terytorialnymi, przedsiębiorcami, organizacjami otoczenia biznesu...

Artykuły
MAZOWIECKI KLASTER TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH I KOMUNIKACYJNYCH (ICT)

Informujemy, że w dniu 27 listopada 2007 roku utworzony został klaster o nazwie Mazowiecki Klaster Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT).

Misją klastra jest budowa platformy współdziałania przedsiębiorstw, samorządów lokalnych, szkół, instytucji naukowych i otoczenia biznesu w celu rozwoju branży informatyki, telekomunikacji i mediów elektronicznych.

Siedziba klastra mieści się w gmachu Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur (IBRKiK). Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur współpracuje z członkami klastra w zakresie wykorzystywania współczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w przedsiębiorstwach dla zwiększania ich konkurencyjności.

Więcej o klastrze na stronie www.klasterICT.pl

WPŁYW WSPARCIA UDZIELONEGO W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Pracownia Badań i Doradztwa ?Re-Source? na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przygotowała raport ewaluacyjny w ramach realizacji badania pt. ?Analiza wpływu wsparcia udzielonego w ramach Działania 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na wzrost konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw?.

 

Pełna treść raportu dostępna tutaj

Źródło: http://www.ewaluacja.gov.pl/

order viagra online aypal - viagra

STOWARZYSZENIE ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO „WIEDZA”

Witamy na stronach Stowarzyszenia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza”. Z przyjemnością informujemy, że 18 maja 2006 Stowarzyszenie zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA (PO IG)

W latach 2007 - 2013 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zaangażowana jest w realizację działań z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG). 

PARP uczestniczy w trzynastu działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach osi priorytetowych:

Read more...