Wiedza

Nasza oferta

Jesteśmy Koordynatorem działań Mazowieckiego Klastra ICT - wykonujemy usługi związane z wdrażaniem wyników prac B+R oraz transferu technologii...

Nasze projekty

Realizujemy projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i wiele innych...

Nasi partnerzy

Wdrażane projekty realizujemy w partnerstwie z jednostkami naukowo - badawczymi, samorządami terytorialnymi, przedsiębiorcami, organizacjami otoczenia biznesu...

Projekty
Produkcja i dystrybucja wydawnictwa p.t. „Polska, jej zasoby i środowisko. Stan i Wyzwania
Partnerzy:
eko3
Projekt szkoleń dla nauczycieli geografii i edukatorów z zakresu zrównoważonego rozwoju, w tym tematyki zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem globalnego ocieplenia

 

Partnerzy:

eko1
eko2

 

Zaproszenie na wystawę
fio_logo_mini

Projekt współfinansowany  ze środków europejskich w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w roku 2009

 

Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza”

zaprasza na wystawę fotografii

 

Moje miejsce na ziemi

 

Czytelnia Biblioteki Głównej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, ul. Pocztowa 54

 

grudzień 2009 – styczeń 2010

Read more...

Na tropie księcia Daniela – młodzi reporterzy odkrywają swoją historię
fio_logo_mini

Projekt współfinansowany  ze środków europejskich w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w roku 2009

 

 

Warszawskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza” realizuje projekt:

„Na tropie księcia Daniela
 –  młodzi reporterzy odkrywają swoją historię”

 

 

Projekt adresowany jest

do młodzieży w wieku 16-25 lat uczącej się w chełmskich szkołach ponadgimnazjalnych i uczelniach wyższych.

 

Read more...

Rozwój szkolnictwa zawodowego w Siedlcach w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy

Miasto Siedlce w partnerstwie z Instytutem Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur oraz Stowarzyszeniem Rozwoju Społeczno-Gospodarczego ?Wiedza? rozpoczęło realizację projektu badawczego ?Rozwój szkolnictwa zawodowego w Siedlcach w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy?.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Read more...