Wiedza

Nasza oferta

Jesteśmy Koordynatorem działań Mazowieckiego Klastra ICT - wykonujemy usługi związane z wdrażaniem wyników prac B+R oraz transferu technologii...

Nasze projekty

Realizujemy projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i wiele innych...

Nasi partnerzy

Wdrażane projekty realizujemy w partnerstwie z jednostkami naukowo - badawczymi, samorządami terytorialnymi, przedsiębiorcami, organizacjami otoczenia biznesu...

SONDA

Jak oceniasz działalność organizacji pozarządowych w Polsce?

Bardzo dobrze - 0%
Raczej dobrze - 100%
Raczej źle - 0%
Źle - 0%
Nie mam zdania - 0%
The voting for this poll has ended
News
Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych | Po spotkaniu informacyjnym

Przedstawiciele Mazowieckiego Klastra ICT mają za sobą spotkanie informacyjne w ramach poddziałania 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych. Klaster jest w trakcie przygotowywania wniosku projektowego na konkurs dla tego działania.

Read more...

Instytut PAN z poparciem Mazowieckiego Klastra

Mazowiecki Klaster ICT poparł wniosek projektowy Intytutu Matematycznego PAN pt. "Smart E Plus", który został złożony w ramach Europejskiego Programu Badawczego Horyzont2020. 

Smart E Plus - "Clean Energy Technologies For Smart Energy Systems" zakłada opracowanie strategii oraz umożliwienie otwarcia przy IMP PAN Centrum Doskonałości. Byłby to możliwe dzięki współpracy z renomowanym Instytutem Badawczym z Francji - CEA (French Alternative Energies and Atomic Energy Commission). 

 

Read more...