Wiedza

Nasza oferta

Jesteśmy Koordynatorem działań Mazowieckiego Klastra ICT - wykonujemy usługi związane z wdrażaniem wyników prac B+R oraz transferu technologii...

Nasze projekty

Realizujemy projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i wiele innych...

Nasi partnerzy

Wdrażane projekty realizujemy w partnerstwie z jednostkami naukowo - badawczymi, samorządami terytorialnymi, przedsiębiorcami, organizacjami otoczenia biznesu...

SONDA

Jak oceniasz działalność organizacji pozarządowych w Polsce?

Bardzo dobrze - 0%
Raczej dobrze - 100%
Raczej źle - 0%
Źle - 0%
Nie mam zdania - 0%
The voting for this poll has ended
Instytut PAN z poparciem Mazowieckiego Klastra

Mazowiecki Klaster ICT poparł wniosek projektowy Intytutu Matematycznego PAN pt. "Smart E Plus", który został złożony w ramach Europejskiego Programu Badawczego Horyzont2020. 

Smart E Plus - "Clean Energy Technologies For Smart Energy Systems" zakłada opracowanie strategii oraz umożliwienie otwarcia przy IMP PAN Centrum Doskonałości. Byłby to możliwe dzięki współpracy z renomowanym Instytutem Badawczym z Francji - CEA (French Alternative Energies and Atomic Energy Commission). 

 

Centrum Doskonałości prowadzić będzie badania naukowe i rozwijać nowoczesne technologie na najwyższym światowym poziomie, skupiając zespoły uczonych o wybitnych osiągnięciach badawczych (nie tylko z IMP PAN, ale również z innych ośrodków naukowych w Polsce i zagranicą), którzy współpracowaliby w zakresie  wspólnych tematów, prowadzili wspólne projekty badawcze i technologiczne, podejmując bliską współpracę z przemysłem oraz prowadząc działalność szkoleniową i edukacyjną. 

IMP PAN oraz CEA wyselekcjonowało wspólnie następujące zagadnienia  badawcze do współpracy w ramach Centrum Doskonałości: mało-skalowe technologie dla rozproszonej produkcji prądu elektrycznego z wykorzystaniem OZE, bio-zasoby na cele energetyczne (bioresources), energetyka słoneczna, magazynowanie energii oraz efektywność energetyczna oraz planowanie, modelowanie oraz zarządzanie rozproszonymi systemami energetycznymi. Oczekujemy, że wzrost kompetencji IMP PAN, dzięki współpracy z partnerem naukowym o wysokim potencjale badawczym, przełoży się na wypracowanie i doskonalenie technologii generacji rozproszonej i rozwiązań w zakresie planowania, modelowania oraz zarządzania rozproszonymi systemami energetycznymi.