Wiedza

Nasza oferta

Jesteśmy Koordynatorem działań Mazowieckiego Klastra ICT - wykonujemy usługi związane z wdrażaniem wyników prac B+R oraz transferu technologii...

Nasze projekty

Realizujemy projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i wiele innych...

Nasi partnerzy

Wdrażane projekty realizujemy w partnerstwie z jednostkami naukowo - badawczymi, samorządami terytorialnymi, przedsiębiorcami, organizacjami otoczenia biznesu...

SONDA

Jak oceniasz działalność organizacji pozarządowych w Polsce?

Bardzo dobrze - 0%
Raczej dobrze - 100%
Raczej źle - 0%
Źle - 0%
Nie mam zdania - 0%
The voting for this poll has ended
News
Mazowiecki Klaster wygrywa konkurs

Mazowiecki Klaster ICT wygrywa konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Mogły uczestniczyć w nim organizacje pozarządowe, które podjęłyby się organizacji warsztatów o tematyce internacjonalizacji.

Konkurs ogłoszono jeszcze pod koniec września 2016 roku. Podmioty, które zechciały wziąć w nim udział, musiały przygotować ofertę na realizację zadań publicznych w obszarze rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości. Wysokość środków w budzęcie województwa mazowieckiego na realizację tego zadania łącznie wynosiła 90 000,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne sa na stronie Innowacyjni.Mazovia.pl

W Porto z projektem CECIL

Przedstawiciele Mazowieckiego Klastra ICT pojawili się w Porto. Tym razem w ramach międzynarodowego projektu CECIl.

Projekt CECIL - Cluster Excellence for Creative Industries Leadership, jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu COSME. W związku z tym, przedstawiciele MK ICT wzięli udział w konferencji NEM Summit 2016, która odbyła się w dniach 23-25 listopada 2016 roku w Porto. 

Read more...