Wiedza

Nasza oferta

Jesteśmy Koordynatorem działań Mazowieckiego Klastra ICT - wykonujemy usługi związane z wdrażaniem wyników prac B+R oraz transferu technologii...

Nasze projekty

Realizujemy projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i wiele innych...

Nasi partnerzy

Wdrażane projekty realizujemy w partnerstwie z jednostkami naukowo - badawczymi, samorządami terytorialnymi, przedsiębiorcami, organizacjami otoczenia biznesu...

Projekty w toku
EDUKACJA ŚRODOWISKOWA W SPOŁECZEŃSTWIE WIEDZY

Projekt: ?EDUKACJA ŚRODOWISKOWA W SPOŁECZEŃSTWIE WIEDZY?

jest to ogólnopolski, multimedialny program edukacyjny w zakresie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju

realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego ?Wiedza?

w partnerstwie z Fundacją Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju

Odbiorcami projektu są uczniowie i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych, studenci wydziałów geograficzno ? przyrodniczych, metodycy, dydaktycy i wykładowcy Uczelni Wyższych oraz organizacje i instytucje prowadzące programy z zakresu edukacji ekologicznej.

viagra ou cialis - buyfrviagra.com - Difficultés sexuelles peuvent commencer début dans un existence ou ils peuvent immédiatement après caractéristiques déjà expérimenté agréable et rapports sexuels . Un problème créer après un certain temps , ou peut se produire soudainement brusquement en full manque de capacité et participer à plusieurs Développement de la sexe acte à caractère sexuel. Ce qui peut provoquer problèmes sexuels liés pourrait être actual physique , mental ou chaque . Émotionnel sexuelle Social émotionnel problèmes de santé mentale au sein de l' intérieur uniques. Interpersonnelles difficultés complications comprennent matrimonial ou peut-être complications ou 'absence de confiance avec entre concernant partenaires. Personnelles particulières problèmes psychologiques include , liés au sexe craintes ou culpabilité ou passé traumatisme sexuel . Même s'il pourrait sembler à part utilisant votre médecin concernant dysfonction érectile , {vont dans des | с | chercher | choisir | get {} une évaluation | une évaluation}. Difficultés ou gardant toujours une érection pourrait être une signer de état de santé qui a vraiment besoin méthode de traitement, exemple maladie coronarienne ou mal contrôlé diabète . Traiter un sous-jacent a pourrait être pour aider à inverser votre dysfonction érectile .

viagra en pharmacie - - Difficultés sexuelles peuvent commencer début dans un existence ou ils peuvent immédiatement après caractéristiques déjà expérimenté agréable et rapports sexuels . Un problème créer après un certain temps , ou peut se produire soudainement brusquement en full manque de capacité et participer à plusieurs Développement de la sexe acte à caractère sexuel. Ce qui peut provoquer problèmes sexuels liés pourrait être actual physique , mental ou chaque . Émotionnel sexuelle Social émotionnel problèmes de santé mentale au sein de l' intérieur uniques. Interpersonnelles difficultés complications comprennent matrimonial ou peut-être complications ou 'absence de confiance avec entre concernant partenaires. Personnelles particulières problèmes psychologiques include , liés au sexe craintes ou culpabilité ou passé traumatisme sexuel . Même s'il pourrait sembler à part utilisant votre médecin concernant dysfonction érectile , {vont dans des | с | chercher | choisir | get {} une évaluation | une évaluation}. Difficultés ou gardant toujours une érection pourrait être une signer de état de santé qui a vraiment besoin méthode de traitement, exemple maladie coronarienne ou mal contrôlé diabète . Traiter un sous-jacent a pourrait être pour aider à inverser votre dysfonction érectile .

viagra en france - - Difficultés sexuelles peuvent commencer début dans un existence ou ils peuvent immédiatement après caractéristiques déjà expérimenté agréable et rapports sexuels . Un problème créer après un certain temps , ou peut se produire soudainement brusquement en full manque de capacité et participer à plusieurs Développement de la sexe acte à caractère sexuel. Ce qui peut provoquer problèmes sexuels liés pourrait être actual physique , mental ou chaque . Émotionnel sexuelle Social émotionnel problèmes de santé mentale au sein de l' intérieur uniques. Interpersonnelles difficultés complications comprennent matrimonial ou peut-être complications ou 'absence de confiance avec entre concernant partenaires. Personnelles particulières problèmes psychologiques include , liés au sexe craintes ou culpabilité ou passé traumatisme sexuel . Même s'il pourrait sembler à part utilisant votre médecin concernant dysfonction érectile , {vont dans des | с | chercher | choisir | get {} une évaluation | une évaluation}. Difficultés ou gardant toujours une érection pourrait être une signer de état de santé qui a vraiment besoin méthode de traitement, exemple maladie coronarienne ou mal contrôlé diabète . Traiter un sous-jacent a pourrait être pour aider à inverser votre dysfonction érectile .

Read more...

E-KSZTAŁCENIE W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM

Projekt : „E-KSZTAŁCENIE W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM”

Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.3 - Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego

Grupę docelową projektu stanowią  wszystkie publiczne szkoły dla dorosłych

Read more...

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT zakup specjalistycznej usługi doradczej „Rozbudowa strony internetowej Mazowieckiego Klastra ICT”

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT

zakup specjalistycznej usługi doradczej „Rozbudowa strony internetowej Mazowieckiego Klastra ICT”

Read more...

Praktyka podstawą kształcenia zawodowego

Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „Wiedza”

w partnerstwie z:

Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Stanisława Staszica w Siedlcach

oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Siedlcach

·

informują, że na terenie Powiatu Sieleckiego i w mieście Siedlce,

od dnia 01.03.2011 roku realizowany jest projekt pt.:

·

„PRAKTYKA PODSTAWĄ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO"

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie 3.4. Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie
Poddziałanie 3.4.3 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie – projekty konkursowe

·

Celem głównym Projektu jest opracowanie i przeprowadzenie Programu Doskonalenia Zawodowego dla 40 nauczycieli Kształcenia Zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu w branżach: elektronika, mechaniczno – samochodowej i hotelarstwo z gastronomią z terenów powiatu Siedleckiego i miasta Siedlce w zakresie kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez udział w 2 tygodniowych stażach w przedsiębiorstwach oraz szkoleniach teoretycznych i metodycznych.

Informujemy także, że do 30 czerwca 2011 roku trwa rekrutacja chętnych do udziału w projekcie „Praktyka Podstawą Kształcenia Zawodowego”.


W Projekcie mogą wziąć udział osoby zainteresowane podwyższeniem swoich kompetencji zawodowych, spełniające poniższe kryteria:

  • są zatrudnione jako nauczyciele przedmiotów zawodowych lub instruktorzy praktycznej nauki zawodu jednej z 3 branż:
    • mechaniczno – samochodowej,
    • elektroniki,
    • hotelarstwa z gastronomią,
  • osoby te muszą być zatrudnione w szkołach/placówkach oświatowych na terenie powiatu Siedleckiego lub w mieście Siedlce.

Informujemy, że rekrutacja uczestników Projektu jest otwarta, niedyskryminująca ze względu na płeć, wiek, miejsce zamieszkania, rasę, niepełnosprawność czy status społeczny.

Więcej informacji o projekcie oraz na temat rekrutacji dostępnych na stronie Projektu: www.ipi.wiedza.org.pl

Adres Biura Projektu:
08-110 Siedlce, ul. Katedralna 7
tel. 508 283 378,
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zapraszamy do udziału w Projekcie!
efs-pokl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego