Wiedza

Nasza oferta

Jesteśmy Koordynatorem działań Mazowieckiego Klastra ICT - wykonujemy usługi związane z wdrażaniem wyników prac B+R oraz transferu technologii...

Nasze projekty

Realizujemy projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i wiele innych...

Nasi partnerzy

Wdrażane projekty realizujemy w partnerstwie z jednostkami naukowo - badawczymi, samorządami terytorialnymi, przedsiębiorcami, organizacjami otoczenia biznesu...

„Nowy profil-nowa szansa”

Projekt: ,,NOWY PROFIL - NOWA SZANSA”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorców w regionie

Poddziałanie 8.1.2  Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie 

 

Projekt jest realizowany przez Wschodnia Agencję Rozwoju Sp. z o.o. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rozwoju Społeczno-Gospodarczego ”Wiedza” .Celem projektu jest dostosowanie profilu działalności 12 mikro i małych przedsiębiorstw z województwa lubelskiego do aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz trendów rozwojowych Lubelszczyzny poprzez doradztwo i szkolenia  z zakresu wprowadzania innowacji, pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji, rozszerzania rynków zbytu oraz efektywności energetycznej do lipca 2013r.

Zapraszamy do strony projektu http://www.npns.warwschod.pl