Wiedza

Nasza oferta

Jesteśmy Koordynatorem działań Mazowieckiego Klastra ICT - wykonujemy usługi związane z wdrażaniem wyników prac B+R oraz transferu technologii...

Nasze projekty

Realizujemy projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i wiele innych...

Nasi partnerzy

Wdrażane projekty realizujemy w partnerstwie z jednostkami naukowo - badawczymi, samorządami terytorialnymi, przedsiębiorcami, organizacjami otoczenia biznesu...

Lepsza Edukacja Kluczem do Sukcesu

 Projekt „Lepsza Edukacja Kluczem do Sukcesu”jest realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „Wiedza” z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 67/18, w partnerstwie z Miastem Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce oraz Landvolkbildung Thuringen e.V., Alfred Hess str.08, 99094 Erfurt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.02.00-14-002/12-00 zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.

 

Celem głównym Projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego i umocnienie praktycznych umiejętności zawodowych uczniów z klas gastronomicznych i hotelarskich         z Technikum Nr 3 przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Siedlcach.

 

Okres trwania projektu: 01.01.2013 – 31.12.2014

W projekcie weźmie udział 60 uczniów, po 30 uczniów w roku 2013 i 2014.

 

Uczniowie uczestniczący w projekcie wezmą udział w:

 

·         Warsztatach z mistrzami kuchni – praktyczna nauka gotowania prowadzona przez renomowanych szefów kuchni

ü  Dziczyzna (8 godzin dydaktycznych)

ü  Ryby (8 godzin dydaktycznych)

ü  Drób (8 godzin dydaktycznych)

ü  Owoce morza (8 godzin dydaktycznych)

·         Profesjonalnych, certyfikowanych kursach

ü  Carvingu (9 godzin dydaktycznych)

ü  Barmański (32 godziny dydaktyczne)

·         2 dniowej wizycie studyjnej w okolicach Gdańska podczas której:

ü  zapoznają się z funkcjonowaniem renomowanych obiektów hotelarsko-gastronomicznych (nocleg w jednym z nich)

ü  wezmą udział w profesjonalnym szkoleniu w Akademii Kulinarnej w Gdańsku

·         Konwersacjach z języka obcego (niemiecki lub angielski)

·         Zajęciach z Doradcą Zawodowym

·         Kursach na platformie e-lerningowej (tematyka: Hotelarstwo, Gastronomia, Język Obcy Uzawodowiony)

·         80% uczniów uczestniczących w projekcie (po 24 osoby w 2013 i 2014 roku) pojedzie na 10 dniowe praktyki w renomowanych hotelach w Niemczech!!!