Wiedza

Nasza oferta

Jesteśmy Koordynatorem działań Mazowieckiego Klastra ICT - wykonujemy usługi związane z wdrażaniem wyników prac B+R oraz transferu technologii...

Nasze projekty

Realizujemy projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i wiele innych...

Nasi partnerzy

Wdrażane projekty realizujemy w partnerstwie z jednostkami naukowo - badawczymi, samorządami terytorialnymi, przedsiębiorcami, organizacjami otoczenia biznesu...

Projekt: ,,PRAKTYKA PODSTAWĄ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO”

Projekt: ,,PRAKTYKA PODSTAWĄ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO?

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty

Działanie 3.4. Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie

Poddziałanie 3.4.3 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie ? projekty konkursowe.

Uprzejmie informujemy, że  ostatnie szkolenia dla pierwszej grupy uczestników naszego projektu ? szkolenie metodyczne odbyło się w dniach 18 i 22 listopada 2011 w ZSP nr 3 w Siedlcach. Tym samym zakończył się pierwszy etap Projektu ?Praktyka Podstawą Kształcenia Zawodowego?.

buy viagra cialis online canada buy cialis no prescription - millpharmacy.com buy kamagra cialis

II etap rekrutacji uczestników projektu rozpocznie się w styczniu 2012r.

O szczegółach rekrutacji, będziemy informować Państwa na naszej stronie i już teraz zapraszamy przyszłych kandydatów!

Więcej informacji na stronie: www.ipi.wiedza.org.pl