Wiedza

Nasza oferta

Jesteśmy Koordynatorem działań Mazowieckiego Klastra ICT - wykonujemy usługi związane z wdrażaniem wyników prac B+R oraz transferu technologii...

Nasze projekty

Realizujemy projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i wiele innych...

Nasi partnerzy

Wdrażane projekty realizujemy w partnerstwie z jednostkami naukowo - badawczymi, samorządami terytorialnymi, przedsiębiorcami, organizacjami otoczenia biznesu...

Zmiana adresu siedziby Stowarzyszenia Rozwoju Społeczno Gospodarczego "Wiedza"

Stowarzyszenie Rozowju Społeczno - Gospodarczego "Wiedza"  mieści się obecnie:

00-871 Warszawa

ul. Żelazna 67 m 18