Wiedza

Nasza oferta

Jesteśmy Koordynatorem działań Mazowieckiego Klastra ICT - wykonujemy usługi związane z wdrażaniem wyników prac B+R oraz transferu technologii...

Nasze projekty

Realizujemy projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i wiele innych...

Nasi partnerzy

Wdrażane projekty realizujemy w partnerstwie z jednostkami naukowo - badawczymi, samorządami terytorialnymi, przedsiębiorcami, organizacjami otoczenia biznesu...

7 NUMER BIULETYNU INFORMACYJNEGO „INNOWACYJNI”

Opublikowano siódmy numer biuletynu informacyjnego "Innowacyjni", poświęconego tematyce Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. W bieżącym numerze skupiono się na działaniach Priorytetu VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, których wdrożenie umożliwia zapewnienie obywatelom dostępu do Internetu szerokopasmowego, a przedsiębiorcom pozwala na tworzenie usług elektronicznych oraz ułatwia elektroniczną komunikację między sobą.

Biuletyn dostępny jest na stronie Programu Innowacyjna Gospodarka