Wiedza

Nasza oferta

Jesteśmy Koordynatorem działań Mazowieckiego Klastra ICT - wykonujemy usługi związane z wdrażaniem wyników prac B+R oraz transferu technologii...

Nasze projekty

Realizujemy projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i wiele innych...

Nasi partnerzy

Wdrażane projekty realizujemy w partnerstwie z jednostkami naukowo - badawczymi, samorządami terytorialnymi, przedsiębiorcami, organizacjami otoczenia biznesu...

DOTACJE NA INNOWACJE – PRZEWODNIK PO DZIAŁANIACH PO IG

W grudniu 2009 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała przewodnik po działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Przewodnik wskazuje, kto może ubiegać się o dofinansowanie i w jakiej wysokości, jakie są rodzaje kosztów kwalifikowanych oraz jakie są typy projektów, na które można otrzymać wsparcie.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią przewodnika