Wiedza

Nasza oferta

Jesteśmy Koordynatorem działań Mazowieckiego Klastra ICT - wykonujemy usługi związane z wdrażaniem wyników prac B+R oraz transferu technologii...

Nasze projekty

Realizujemy projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i wiele innych...

Nasi partnerzy

Wdrażane projekty realizujemy w partnerstwie z jednostkami naukowo - badawczymi, samorządami terytorialnymi, przedsiębiorcami, organizacjami otoczenia biznesu...

SONDA

Jak oceniasz działalność organizacji pozarządowych w Polsce?

Bardzo dobrze - 0%
Raczej dobrze - 100%
Raczej źle - 0%
Źle - 0%
Nie mam zdania - 0%
The voting for this poll has ended
Open call dla szkoleniowców | Projekt CECIL

Mazowiecki Klaster ICT wraz z innymi członkami konsorcjum projektowego CECIL - Cluster Excellence for Creative Industries Leadership opublikował open call dla podmiotów świadczących usługi szkoleniowe z zakresu zarządzania klastrem. 

Członkowie konsorcjum chcą wybrać najlepszą ofertę dot. organizacji prestiżowego i kompleksowego kursu szkoleniowego dla managerów klastrowych w celu podniesienia umiejętności, wiedzy oraz doświadczenia w kwestii zarządzania klasterem.

 

Docelowo w kursie szkoleniowym wezmą udział przedstawiciele 5 klastrów zrzeszonych w ramach projektu CECIL (w tym przedstawiciel Mazowieckiego Klastra ICT). 

Open call został opublikowany na European Cluster Collaboration Platform. Wszystkich zainteresowanych do przeczytania dokumentu, który dostępny jest na tej stronie.