Wiedza

Nasza oferta

Jesteśmy Koordynatorem działań Mazowieckiego Klastra ICT - wykonujemy usługi związane z wdrażaniem wyników prac B+R oraz transferu technologii...

Nasze projekty

Realizujemy projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i wiele innych...

Nasi partnerzy

Wdrażane projekty realizujemy w partnerstwie z jednostkami naukowo - badawczymi, samorządami terytorialnymi, przedsiębiorcami, organizacjami otoczenia biznesu...

SONDA

Jak oceniasz działalność organizacji pozarządowych w Polsce?

Bardzo dobrze - 0%
Raczej dobrze - 100%
Raczej źle - 0%
Źle - 0%
Nie mam zdania - 0%
The voting for this poll has ended
Next Dimension: digital media i ICT

 

Mazowiecki Klaster ICT wspólnie z partnerami z zagranicy, złożył wniosek wniosek projektowy "Next Dimension" w ramach programu Horyzont 2020.

Czas realizacji projektu wynosi trzy lata, a głównym przedmiotem działania projektu jest obszar digital media, media industry, ICT. Jego budżet wynosi 1 mln euro, przy 100% poziomie dofinansowania. Wstępne wyniki będą dostępne w kwietniu przyszłego roku.

 

O ile zmiany technologiczne stały się stałą cechą współczesnej gospodarki, tak przemiany związane z konwergencją, digitalizacją oraz powszechnością treści, są postrzegane jako podstawa do tworzenia nowego paradygmatu "techniczno-ekonomicznego".

Projekt Next Dimension, którego koordynatorem jest niemiecki European Institute For Research And Strategic Studies In Telecommunications GMBH, stawia sobie za cel umożliwienie współpracy pomiędzy inicjatywami, do których skierowany jest program i partnerstwami publiczno-prywatnymi a branżą mediów społecznościowych

Dodatkowo "ND" zakłada rozwój już istniejących europejskich platform i sieci, na przykład NEM Initiative (Nowa europejska Inicjatywa Medialna), European Creative Industry Alliance (Europejskie Stowarzyszenie Branży Artystycznej), czy klastrów sieciowych typu European Cluster Collaboration Platform (Europejska Sieć Współpracy Klastrów), oraz  ożywienia europejskiego środowiska medialnego oraz ułatwienie zachodzącej w nim komunikacji.

Aby osiągnąć projektowe cele, istnieje wyraźna potrzeba nawiązania poważnego dialogu pomiędzy mediami oraz innymi sektorami. Ta międzysektorowa współpraca powinna również doprowadzić do pracy nad wspólnymi projektami badawczymi i innowacjami, przy użyciu najnowszych technologii.