Wiedza

Nasza oferta

Jesteśmy Koordynatorem działań Mazowieckiego Klastra ICT - wykonujemy usługi związane z wdrażaniem wyników prac B+R oraz transferu technologii...

Nasze projekty

Realizujemy projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i wiele innych...

Nasi partnerzy

Wdrażane projekty realizujemy w partnerstwie z jednostkami naukowo - badawczymi, samorządami terytorialnymi, przedsiębiorcami, organizacjami otoczenia biznesu...

SONDA

Jak oceniasz działalność organizacji pozarządowych w Polsce?

Bardzo dobrze - 0%
Raczej dobrze - 100%
Raczej źle - 0%
Źle - 0%
Nie mam zdania - 0%
The voting for this poll has ended
Porozmawiajmy o Klastrach Energii!

Mazowiecki Klaster ICT oraz Fundacja Startup Polish Energy we współpracy z Ministerstwem Energii zapraszają na I Warsztaty Lokalnych Inicjatyw Klastrów Energii. 

Warsztaty, które odbędą się już 8 listopada (Ministerstwo Energii, Plac Trzech Krzyży 3/5, sala ABC), skierowane są do lokalnych inicjatyw współtworzonych przez samorządy, spółki energetyczne, operatorów sieci dystrybucyjnych (OSD) oraz organizacje otoczenia biznesu.  

 

 - Warsztaty te dają początek cyklowi spotkań i wymiany doświadczeń w procesach tworzenia i zarządzania klastrami w Polsce i na świecie - wyjaśnia Mariusz Stachnik, Prezes Mazowieckiego Klastra ICT.

Wśród prelegentów pojawił się m.in. Andrzej Piotrowski, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii oraz Andrzej Kaźmierski, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Energii. Oprócz nich gościć będziemy przedstawicieli m.in. Ernst&Young, Mazowieckiej Agencji Energetycznej oraz Mitsubishi Electric.