Wiedza

Nasza oferta

Jesteśmy Koordynatorem działań Mazowieckiego Klastra ICT - wykonujemy usługi związane z wdrażaniem wyników prac B+R oraz transferu technologii...

Nasze projekty

Realizujemy projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i wiele innych...

Nasi partnerzy

Wdrażane projekty realizujemy w partnerstwie z jednostkami naukowo - badawczymi, samorządami terytorialnymi, przedsiębiorcami, organizacjami otoczenia biznesu...

SONDA

Jak oceniasz działalność organizacji pozarządowych w Polsce?

Bardzo dobrze - 0%
Raczej dobrze - 100%
Raczej źle - 0%
Źle - 0%
Nie mam zdania - 0%
The voting for this poll has ended
Projektowe V4 w Budapeszcie (2)

Przedstawiciele Mazowieckiego Klastra ICT konsultowali w Budapeszcie najnowszy projekt EYES. Na spotkaniu pojawili się ich partnerzy z Czech, Węgier oraz Słowacji.

Na spotkaniu roboczym na Węgrzech pojawili się partnerzy Klastra ICT z Uniwersytetu Przyrodniczego w Pradze, Uniwersytetu Technologicznego w Bratysławie oraz budapesztańskiej Agencji Przedsiębiorczości. Spotkanie dotyczyło najnowszego ich najnowszego projektu EYES, wartego 20 tys. euro. 

Głównym założeniem projektu jest promocja współpracy Grupy Wyszehradzkiej (V4), wymiana dobrych praktyk i doświadczeń we wspieraniu młodych przedsiębiorców za pomocą innowacyjnych modeli rozwoju biznesu (platfrormy 3D).

Projekt EYES ma umożliwić kompleksową edukację i ma stać się skutecznym narzędziem, dzięki któremu nowi przedsiębiorcy będą mogli się kształcić i szkolić z zakresu przedsiębiorczości, innowacji, a w szczególności nowych sektorów gospodarki takich jak przemysł kreatywny, green economy (ekonomia ekologiczna) oraz start-upy.