Wiedza

Nasza oferta

Jesteśmy Koordynatorem działań Mazowieckiego Klastra ICT - wykonujemy usługi związane z wdrażaniem wyników prac B+R oraz transferu technologii...

Nasze projekty

Realizujemy projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i wiele innych...

Nasi partnerzy

Wdrażane projekty realizujemy w partnerstwie z jednostkami naukowo - badawczymi, samorządami terytorialnymi, przedsiębiorcami, organizacjami otoczenia biznesu...

SONDA

Jak oceniasz działalność organizacji pozarządowych w Polsce?

Bardzo dobrze - 0%
Raczej dobrze - 100%
Raczej źle - 0%
Źle - 0%
Nie mam zdania - 0%
The voting for this poll has ended
Współpraca Klastra ICT z ukraińskim SFII

Mazowiecki Klaster ICT nawiązał współpracę z The State Finance Institution for Innovations, instytucją, której zadaniem jest wzmacnianie gospodarki Ukrainy poprzez przyciąganie krajowych i zagranicznych inwestycji, tak aby finansowały innowacyjne projekty w strategicznych branżach jej gospodarki.

Współpraca została zawarta w ramach projektu SMART & SECEURED Ukrainian Energy - którego celem jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy ukraińskimi a europejskimi i amerykańskimi instytucjami i firmami w obszarze smart grid, smart metering oraz procesów budowy narodowego operatora informacji pomiarowych oraz transfer know-how i kapitału na ukrainski rynek.

 

Celem SFII jest zapewnienie wsparcia finansowego dla podmiotów gospodarczych różnych kategorii w ramach innowacyjnej polityki państwa.