Wiedza

Nasza oferta

Jesteśmy Koordynatorem działań Mazowieckiego Klastra ICT - wykonujemy usługi związane z wdrażaniem wyników prac B+R oraz transferu technologii...

Nasze projekty

Realizujemy projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i wiele innych...

Nasi partnerzy

Wdrażane projekty realizujemy w partnerstwie z jednostkami naukowo - badawczymi, samorządami terytorialnymi, przedsiębiorcami, organizacjami otoczenia biznesu...

SONDA

Jak oceniasz działalność organizacji pozarządowych w Polsce?

Bardzo dobrze - 0%
Raczej dobrze - 100%
Raczej źle - 0%
Źle - 0%
Nie mam zdania - 0%
The voting for this poll has ended
Polska Cyfrowa: projekt dla uzdolnionych programistów

Mazowiecki Klater ICT złożył projekt, który ma pobudzić potencjał uzdolnionych programistów. Będzie to pierwszy w Polsce projekt zakładający finansowanie powstawania rozwiązań w modelu zamówień przedkomercyjnych.

Celem projektu  „Energetix – Innowacyjne rozwiązanie dla sektora energetycznego jest pobudzanie potencjału uzdolnionych programistów dla zwiększenia zastosowania rozwiązań cyfrowych w administracji i gospodarce. 

Realizacja projektu polegać będzie na prowadzeniu weryfikacji technologicznej i biznesowej, stworzeniu MVP (minimum viable product) – produktu o minimalnej koniecznej funkcjonalności  w środowisku testowym instytucji zgłaszającej problem oraz prowadzeniu profesjonalnych usług z zakresu m.in. rozwoju technologii, designu. Ponadto projekt zakłada prowadzenie doradztw w zakresie praw własności intelektualnej, coaching, mentoring, usługi business development oraz badanie możliwości przyszłej komercjalizacji rozwiązania, rozumianej jako założenie spółki prawa handlowego (w tym możliwości otrzymania wsparcia kapitałowego pochodzącego z funduszy UE).


 

Projekt wpisywać się będzie w koncepcję Lokalnych Klastrów Energii, która obecnie jest konsultowana pomiędzy strefą Klastrów oraz Ministerstwem Energii. „ Energetix – Innowacyjne rozwiązanie dla sektora energetycznego” będzie realizowany i współfinansowany poprzez konkurs E-Pionier ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.