Wiedza

Nasza oferta

Jesteśmy Koordynatorem działań Mazowieckiego Klastra ICT - wykonujemy usługi związane z wdrażaniem wyników prac B+R oraz transferu technologii...

Nasze projekty

Realizujemy projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i wiele innych...

Nasi partnerzy

Wdrażane projekty realizujemy w partnerstwie z jednostkami naukowo - badawczymi, samorządami terytorialnymi, przedsiębiorcami, organizacjami otoczenia biznesu...

SONDA

Jak oceniasz działalność organizacji pozarządowych w Polsce?

Bardzo dobrze - 0%
Raczej dobrze - 100%
Raczej źle - 0%
Źle - 0%
Nie mam zdania - 0%
The voting for this poll has ended
Konkurs Scale UP. Współpraca start-upów z dużymi przedsiębiorstwami

Mazowiecki Klaster ICT jeszcze we wrześniu sfinalizował składanie projektu „Akcelerator ScaleUP Polish Energy”. Projekt będzie realizowany w ramach konkursu Scale UP, ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. 

„Akcelator ScaleUP Polish Energy” zakłada zwiększenie stopnia współpracy mikro i małych przedsiębiorców, w tym startupów z koncernami energetycznymi, będącymi w gestii Ministerstwa Energii i jej wykorzystanie na rzecz komercjalizowania nowatorskich rozwiązań proponowanych przez startupy. Efektem tego mają być produkty i usługi, które będą odpowiadać potrzebom koncernów energetycznych i co ważne – przyczynią się do zwiększenia ich innowacyjności. 

Ponad to, Projekt będzie formą testowania różnych, zaproponowanych przez aktorów rynku, modeli współpracy koncernów ze startupami oraz modeli ich wspomagania poprzez programy akceleracji i, w rezultacie, wypracowanie optymalnego modelu kooperacji tych podmiotów.


Projekt “ Akcelerator ScaleUP Polish Energy” będzie realizowany i współfinansowany poprzez konkurs Scale Up ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach rządowego programu Start In Poland, którego celem jest połączenie potencjału początkujących, kreatywnych przedsiębiorców z infrastrukturą, doświadczeniem oraz zasobami dużych korporacji, w tym spółek skarbu państwa. Partnerami MK ICT w ramach projektu została ENERGA S.A, TAURON S.A oraz Erns & Young.