Wiedza

Nasza oferta

Jesteśmy Koordynatorem działań Mazowieckiego Klastra ICT - wykonujemy usługi związane z wdrażaniem wyników prac B+R oraz transferu technologii...

Nasze projekty

Realizujemy projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i wiele innych...

Nasi partnerzy

Wdrażane projekty realizujemy w partnerstwie z jednostkami naukowo - badawczymi, samorządami terytorialnymi, przedsiębiorcami, organizacjami otoczenia biznesu...

SONDA

Jak oceniasz działalność organizacji pozarządowych w Polsce?

Bardzo dobrze - 0%
Raczej dobrze - 100%
Raczej źle - 0%
Źle - 0%
Nie mam zdania - 0%
The voting for this poll has ended
News
Konkurs Scale UP. Współpraca start-upów z dużymi przedsiębiorstwami

Mazowiecki Klaster ICT jeszcze we wrześniu sfinalizował składanie projektu „Akcelerator ScaleUP Polish Energy”. Projekt będzie realizowany w ramach konkursu Scale UP, ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. 

„Akcelator ScaleUP Polish Energy” zakłada zwiększenie stopnia współpracy mikro i małych przedsiębiorców, w tym startupów z koncernami energetycznymi, będącymi w gestii Ministerstwa Energii i jej wykorzystanie na rzecz komercjalizowania nowatorskich rozwiązań proponowanych przez startupy. Efektem tego mają być produkty i usługi, które będą odpowiadać potrzebom koncernów energetycznych i co ważne – przyczynią się do zwiększenia ich innowacyjności. 

Read more...

Konkurs Environment & Resource Efficiency. Mazowiecki Klaster ICT z projektem

Mazowiecki Klaster ICT zakończył składanie wniosku projektowego pt. "LIFE-Eco-Industry 4.0" (Establishing New Business Models For An Eco - Industry On Electronics Through Circular Economy) na konkurs Environment & Resource Efficiency z programu LIFE.

Koordynatorem projektu został Association of Electronic and Information Technologies in the Basque Country z Hiszpanii. Z kolei Mazowiecki Klaster ICT został liderem zadania B5 - "Roadmap for a resource efficient industrial network in Europe".

Projekt realizowany będzie przez trzy lata. Klaster będzie miał do dyspozycji 204 tys. Euro.

Read more...