Warsztaty w IBRKK. Ekspansja i współpraca zagraniczna
Created on Tuesday, 27 December 2016 11:05

W Instytucie Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur odbyły się warsztaty dla członków Mazowieckiego Klastra ICT.

Cieszyły się dużym zainteresowaniem w szczególności u tych członków, którzy chcą budować międzynarodowe relacje biznesowe i planują zagraniczne projekty badawczo-rozwojowe.

 

Warsztaty "Internacjonalizacja dla wzrostu gospodarczego" odbyły się 15 grudnia w sali konferencyjnej IBRKK w Warszawie. Uczestnicy mogli wysłuchać prelekcji w czterech blokach tematycznych:

Oprócz tego, członkowie klastra mogli zapoznać się z założeniami i warunkami skorzystania z konkursu Umiędzynarodowienia KKK ogłoszonego przez PARP. - W części networkingowej omówiliśmy planowane przez MKICT misje gospodarcze go Izraela, Indonezji, Indii oraz USA. Wyjazdy te będą służyć będą nawiązaniu kontaktów handlowych, odwiedzeniu lokalnych parków technologicznych, inkubatorów biznesowych,izb gospodarczych czy spotkaniom z radcami handlowymi - podsumował Mariusz Stachnik, Prezes Mazowieckiego Klastra ICT.