Open call dla szkoleniowców | Projekt CECIL
Created on Wednesday, 14 December 2016 00:39

Mazowiecki Klaster ICT wraz z innymi członkami konsorcjum projektowego CECIL - Cluster Excellence for Creative Industries Leadership opublikował open call dla podmiotów świadczących usługi szkoleniowe z zakresu zarządzania klastrem. 

Członkowie konsorcjum chcą wybrać najlepszą ofertę dot. organizacji prestiżowego i kompleksowego kursu szkoleniowego dla managerów klastrowych w celu podniesienia umiejętności, wiedzy oraz doświadczenia w kwestii zarządzania klasterem.

 

Docelowo w kursie szkoleniowym wezmą udział przedstawiciele 5 klastrów zrzeszonych w ramach projektu CECIL (w tym przedstawiciel Mazowieckiego Klastra ICT). 

Open call został opublikowany na European Cluster Collaboration Platform. Wszystkich zainteresowanych do przeczytania dokumentu, który dostępny jest na tej stronie.