Polska Cyfrowa: projekt dla uzdolnionych programistów
Created on Monday, 03 October 2016 11:37

Mazowiecki Klater ICT złożył projekt, który ma pobudzić potencjał uzdolnionych programistów. Będzie to pierwszy w Polsce projekt zakładający finansowanie powstawania rozwiązań w modelu zamówień przedkomercyjnych.

Celem projektu  „Energetix – Innowacyjne rozwiązanie dla sektora energetycznego jest pobudzanie potencjału uzdolnionych programistów dla zwiększenia zastosowania rozwiązań cyfrowych w administracji i gospodarce. 

Realizacja projektu polegać będzie na prowadzeniu weryfikacji technologicznej i biznesowej, stworzeniu MVP (minimum viable product) – produktu o minimalnej koniecznej funkcjonalności  w środowisku testowym instytucji zgłaszającej problem oraz prowadzeniu profesjonalnych usług z zakresu m.in. rozwoju technologii, designu. Ponadto projekt zakłada prowadzenie doradztw w zakresie praw własności intelektualnej, coaching, mentoring, usługi business development oraz badanie możliwości przyszłej komercjalizacji rozwiązania, rozumianej jako założenie spółki prawa handlowego (w tym możliwości otrzymania wsparcia kapitałowego pochodzącego z funduszy UE).


 

Projekt wpisywać się będzie w koncepcję Lokalnych Klastrów Energii, która obecnie jest konsultowana pomiędzy strefą Klastrów oraz Ministerstwem Energii. „ Energetix – Innowacyjne rozwiązanie dla sektora energetycznego” będzie realizowany i współfinansowany poprzez konkurs E-Pionier ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.