Konkurs Scale UP. Współpraca start-upów z dużymi przedsiębiorstwami
Created on Friday, 30 September 2016 11:30

Mazowiecki Klaster ICT jeszcze we wrześniu sfinalizował składanie projektu „Akcelerator ScaleUP Polish Energy”. Projekt będzie realizowany w ramach konkursu Scale UP, ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. 

„Akcelator ScaleUP Polish Energy” zakłada zwiększenie stopnia współpracy mikro i małych przedsiębiorców, w tym startupów z koncernami energetycznymi, będącymi w gestii Ministerstwa Energii i jej wykorzystanie na rzecz komercjalizowania nowatorskich rozwiązań proponowanych przez startupy. Efektem tego mają być produkty i usługi, które będą odpowiadać potrzebom koncernów energetycznych i co ważne – przyczynią się do zwiększenia ich innowacyjności. 

Ponad to, Projekt będzie formą testowania różnych, zaproponowanych przez aktorów rynku, modeli współpracy koncernów ze startupami oraz modeli ich wspomagania poprzez programy akceleracji i, w rezultacie, wypracowanie optymalnego modelu kooperacji tych podmiotów.


Projekt “ Akcelerator ScaleUP Polish Energy” będzie realizowany i współfinansowany poprzez konkurs Scale Up ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach rządowego programu Start In Poland, którego celem jest połączenie potencjału początkujących, kreatywnych przedsiębiorców z infrastrukturą, doświadczeniem oraz zasobami dużych korporacji, w tym spółek skarbu państwa. Partnerami MK ICT w ramach projektu została ENERGA S.A, TAURON S.A oraz Erns & Young.